Za poslodavce

Postavite svoju ponudu za posao, omladinska zadruga ce Vas odmah kontaktirati.

Podaci o firmi

Naziv firme *:

Matični broj *:

PIB *:

Tekući račun *:

Telefon *:

Faks:

Mobilni:

Adresa, broj pošte, mesto *:

E-mail:

Web:

Kontakt osoba *:

Napomena:

Podaci o poslu

Vrsta posla *:

Lokacija obavljanja posla *:

Trajanje posla *:

Posebni uslovi:

Vrsta ugovora *:

Broj izvršioca *:

Pol: M       Ž

Cena rada *:

Za poslodavce, Omladinska zadruga JobStore

Ako imaš cilj, naći ćeš i put.

© 2012 Omladinska zadruga JobStore | Design by draganmarkovic.net